วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้


เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยชีวิต ศูนย์การเรียนรู้ทุ่งสง
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
หลังจากข้าพเจ้าจบปริญญาโท ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จากมหาวิทยาลัยชีวิต แล้วนั้นก็ได้มีโอกาสมาเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัยชีวิตระดับปริญญาตรี โดยการชักชวนของเพื่อนๆที่จบ ปริญญาโทพร้อมกัน
การที่ข้าพเจ้ามาเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ฯ ครั้งนี้ ก็เพราะศรัทธาในแนวทางการเรียนการสอน ของมหาวิทลัยชีวิต ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เป็นสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน การที่ข้าพเจ้า มาเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นี้ไม่ใช่เพราะค่าตอบแทน แต่มองเห็นว่า การจัดการเรียนวิธีนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เป็น
การปฏิรูปการศึกษา ที่ประเทศไทย อยากจะทำมานานแล้ว แต่ไม่ไปไม่ถึงสักที ทำให้การศึกษาเราล้าหลังกว่า หลายปนะเทศในเอเซีย

ผู้จัดกระบวนการเรียน คือผู้ที่ พร้อมที่จะเรียนบางสิ่งบางอย่างจากผู้เรียน ไม่ใช่ผู้สอนแบบถ่ายทอดความรู้ และพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษา
จัดทำแผนการเรียนรู้ จัดให้ผู้เรียนเกิดแนวคิด ความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้วยตนเองและด้วยกลุ่ม จึงเรียกว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่ใช่การสอน
แผนการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบร่วมกันของอาจารย์และนักศึกษา จะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนและแต่ละกลุ่มได้สร้างความรู้ใหม่ที่เป็นความรู้มือหนึ่ง ขึ้น
อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ จะนำเอา ความรู้หรือประสบการณ์ของคนอื่นที่เรียนรู้ไปก่อนหน้าเรา ซึ่งเป้นความรู้มือสอง มาถ่ายทอดให้นักศึกษาทราบ เพื่อจะรู้ว่าในวิชาที่เราเรียนนั้นมีใครเคยสร้างความรู้มาบ้างแล้ว
การสร้างความรู้มือหนึ่งคือการลงมือปฏิบัติจริง

ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ จะต้องถ่ายทอดแนวการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษา เพราการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง จะเป็นทักษะให้นักศึกษา สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองได้
นักศึกษา มหาวิทยาลัยชีวิตจะต้อง ทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเราต้องการ ปริญญาบัตรหรือปริญญาชีวิต หลายคนอาจจะตอบว่าต้องการทั้งสองอย่าง แต่เราต้องการอะไรเป็นลำดับแรกละ
นายสัตวแพทย์อิทธิเดช วิเชียรรัตน์ อาจารย์ประจำศูนย์เรียนรู้ทุ่งสง

ไม่มีความคิดเห็น: