วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ดูงานและท่องเทียวประเทศญี่ปุ่น


ที่จั่วหัวไว้ดังนี้เพราะว่าข้าพเจ้าได้มีโอกาส เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนของบริษัท เมเรียล(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งกระผมเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัทดังกล่าว ให้ไปท่องเที่ยว และดูงาน ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 6 วัน โดยเดินทางไป ทางใต้ของปรเทศญี่ปุ่น คือเมือง ฟูกูโอกะ (Fukuoka)ซึ่งเป็นเมืองหลวงของเกาะคิวชู ทางตอนใต้ของญี่ปุ่น เดินทางโดยสายการบินไทย ใช้เวลาเดินทาง 4 ชม. 50 นาที จากสนามบินสุวรรณภูมิ หลังจากถึงสนามฟูโกอุกะแล้ว ผ่านพิธีการทูต ที่สนามบิน รับกระเป๋าแล้วเดินทางแล้วเดินทางโดยรถยนต์ไปเมือง อีตะ(Eeta) ซึ่งเป็นเมืองที่มี น้ำแร่เป็นจำนวนมาก และดอกซากูระกำลังบานโรแมนติกมาก ไปเมืองนี้เพื่อจะ อาบทรายร้อนและ อาบน้ำ แบบออนเซนวิธีอาบน้ำแบบออนเซนเป็นวิธีการอาบน้ำแบบญี่ปุ่น คืออาบน้ำแร่แบบแก้ผ้ารวมกัน แยกผู้หญิงผู้ชาย

หลังจากอาบทราบร้อนเพื่อสุขภาพ และอาบน้ำแบบออนเซน เสร็จแล้ว ก็เดินทางต่อไปยัง เมือง คูมาโมโต้ (Kumamoto)ซึ่งเป็นเมือง ตากอากาศ มีภูเขาไฟที่ยัง ไม่ระเบิด คือ ภูเขาไฟ อะโซ่ซัน เส้นทาง จากเมืองอีตะ ไปเมืองคูมาโมโต้ เป็นเส้นทางเล็กๆ ที่ผ่านภูเขา ทิวทัสน์สวยงามมาก จะเห็นได้ว่าแม้ว่า ญี่ปุ่นจะมี พลเมืองมากกว่าไทยถึง 3เท่า แต่ไม่มีประชาชนมาบุกรุก หรือจับจองที่วนอุทยาน เลย ยังปล่อยไว้เป็นธรรมชาติมาก ผมคิดว่า ประชาชนทั่วไป จะไม่กล้า กระทำ การบุกรุก นอกจากข้าราช หรือนักการเมือง(บางคนที่ขาดจิตสำนัก และเห็นแก่ตัว) ที่เข้ามาบุกรุกเช่นในประเทศไทย คืนแรก พักโรงแรมที่ใกล้ภูเขาไฟ ชื้อโรงแรมอะโซ๋ซันวิลเจพาร์ค โฮเต็ล http://www.asosun.co.jp/สวยงามมาก ผมนำเวปไซด์มาฝากเพื่อใครอยากเข้าไปดู


ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศ ที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในเอเซีย ประชากรมี ถึง127ล้านคน ประชาชนมีระเบียบวินัยและมีคุณภาพมาก ภูมิปรเทศ สวยงามผู้คนน่ารัก มีความปลอดภัยสูง ใครได้ไปชมแล้วจะติดใจมาก มีขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเป็นของตัวเอง ที่พักของโรงแรมจะมีชุดยามาดะ ซึ่งเป็นชุดประจำชาติญี่ปุ่นไว้ให้ใส่ลงมาทานข้าว

ไม่มีความคิดเห็น: